Zariadenie pre seniorov Smaragd Hurbanovo bolo zriadené 1.4.1997 ako Domov penzión pre dôchodcov s kapacitou 55 miest. Prvý obyvateľ nastúpil 1.9.1997. Od 1.7. 2002 zariadenie prešlo do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo a od 1.3.2009 funguje pod názvom Zariadenie pre seniorov Smaragd s kapacitou 77 miest.


Kontakt

ZPS SMARAGD HURBANOVO
Sládkovičova č. 30, 947 01 Hurbanovo
Riaditeľka 035 3700 270
Ekonómka 035 3700 271
Soc. sestra 035 3700 275
Hlavná sestra 035 3700276
IČO 0031194231
DIČ 2020985065